Schade taxeren

Taxatierapport reparatie fiets na ongeval

Voor het opstellen van een taxatierapport na een ongeval met uw fiets, berekent De Fietswacht € 25.00 per schadegeval.
Indien u na acceptatie van de verzekeringsmaatschappij besluit om uw fiets door ons te laten herstellen, dan wordt (een deel van) het bedrag in mindering gebracht op het door u te betalen schadebedrag.

 

schade taxatie