Skip to content Skip to footer

Privacyverklaring

ContactBij De Fietswacht hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten en gebruikers van onze diensten. In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarvoor we deze gebruiken en hoe we deze beschermen.

1. Verzamelen van persoonsgegevens

a. Wanneer een klant gebruikmaakt van onze diensten, zoals het repareren van een fiets, vragen wij om persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. We hebben deze gegevens nodig om onze diensten te kunnen leveren en om contact met de klant te kunnen onderhouden.
b. Wij verzamelen ook informatie over het gebruik van onze website en app, zoals IP-adres, locatiegegevens, bezochte pagina’s en zoekopdrachten. Deze informatie wordt geanonimiseerd en alleen gebruikt om onze diensten te verbeteren en te optimaliseren.

2. Gebruik van persoonsgegevens

a. We gebruiken persoonsgegevens om onze diensten te leveren en te factureren.
b. We kunnen persoonsgegevens gebruiken om contact op te nemen met de klant voor marketingdoeleinden, zoals aanbiedingen en nieuwsbrieven. Klanten kunnen zich op elk moment afmelden voor deze communicatie.
c. We delen persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Bescherming van persoonsgegevens

a. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, diefstal of ander misbruik.
b. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Rechten van betrokkenen

a. Klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan worden aangevraagd via ons contactformulier op onze website.
b. Klanten hebben het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
c. Klanten hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als zij van mening zijn dat hun persoonsgegevens niet conform de wet- en regelgeving zijn behandeld.

5. Wijzigingen in het privacybeleid

a. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. We raden klanten aan om regelmatig onze website te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.

Fiets APK
Nieuw bij De Fietswacht!

Snel je fiets checken op mankementen? Dat kan nu bij De Fietswacht.

Nu aanvragen